Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

23%

-

12

Februari

31%

-

11

Mars

39%

11°

-

12

April

45%

17°

-

13

Maj

49%

22°

-

13

Juni

52%

24°

-

14

Juli

60%

27°

-

12

Augusti

60%

26°

-

11

September

54%

23°

-

11

Oktober

47%

17°

-

10

November

28%

-

13

December

21%

-

13