Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

29%

-

11

Februari

37%

-

10

Mars

42%

11°

-

12

April

47%

16°

-

13

Maj

52%

21°

-

14

Juni

52%

24°

-

15

Juli

60%

26°

-

14

Augusti

60%

25°

-

13

September

54%

22°

-

12

Oktober

46%

16°

-

11

November

30%

-

12

December

26%

-

12