Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

35%

-

13

Februari

40%

-

13

Mars

43%

11°

-

13

April

47%

16°

-

13

Maj

52%

20°

-

12

Juni

57%

24°

-

12

Juli

67%

27°

-

9

Augusti

66%

27°

-

9

September

60%

23°

-

10

Oktober

53%

18°

-

11

November

39%

12°

-

13

December

32%

-

14