Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

-

13

Februari

44%

10°

-

12

Mars

46%

12°

-

13

April

50%

16°

-

13

Maj

55%

21°

-

12

Juni

61%

25°

-

12

Juli

71%

28°

-

9

Augusti

70%

28°

-

9

September

63%

24°

-

10

Oktober

55%

19°

-

11

November

42%

14°

-

13

December

37%

-

14