Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

14°

14

Februari

43%

13°

13

Mars

45%

12°

13°

13

April

48%

16°

14°

14

Maj

53%

21°

18°

13

Juni

58%

24°

21°

13

Juli

69%

28°

24°

10

Augusti

69%

27°

24°

10

September

61%

24°

22°

10

Oktober

53%

18°

20°

12

November

40%

13°

18°

14

December

36%

16°

14