Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

24%

-

12

Februari

32%

-

12

Mars

39%

11°

-

13

April

45%

17°

-

14

Maj

49%

21°

-

14

Juni

52%

25°

-

15

Juli

61%

27°

-

13

Augusti

61%

26°

-

12

September

54%

23°

-

12

Oktober

44%

16°

-

11

November

27%

10°

-

13

December

22%

-

13