Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

14

Februari

42%

-

13

Mars

42%

-

14

April

44%

12°

-

16

Maj

49%

17°

-

16

Juni

51%

21°

-

16

Juli

61%

24°

-

13

Augusti

59%

23°

-

13

September

52%

20°

-

13

Oktober

46%

15°

-

13

November

35%

-

15

December

35%

-

15