Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

25%

-

12

Februari

33%

-

12

Mars

40%

11°

-

13

April

45%

16°

-

14

Maj

49%

21°

-

14

Juni

52%

24°

-

15

Juli

61%

26°

-

12

Augusti

61%

26°

-

12

September

54%

23°

-

11

Oktober

46%

16°

-

11

November

28%

-

13

December

22%

-

13