Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-

15

Februari

33%

-

14

Mars

38%

-

15

April

42%

13°

-

16

Maj

48%

18°

-

15

Juni

51%

21°

-

15

Juli

62%

24°

-

12

Augusti

60%

23°

-

12

September

52%

20°

-

13

Oktober

42%

15°

-

13

November

29%

-

16

December

25%

-

16