Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-

11

Februari

35%

-

11

Mars

41%

10°

-

12

April

46%

16°

-

14

Maj

50%

20°

-

15

Juni

51%

23°

-

16

Juli

59%

25°

-

14

Augusti

59%

25°

-

14

September

53%

21°

-

12

Oktober

44%

15°

-

12

November

28%

-

13

December

25%

-

12