Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

28%

-

14

Februari

34%

-

14

Mars

38%

-

15

April

42%

14°

-

16

Maj

48%

19°

-

15

Juni

51%

22°

-

16

Juli

61%

24°

-

13

Augusti

60%

24°

-

13

September

52%

20°

-

13

Oktober

42%

15°

-

13

November

28%

-

15

December

24%

-

16