Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

30%

-

14

Februari

36%

-

14

Mars

40%

-

15

April

43%

14°

-

16

Maj

49%

19°

-

15

Juni

51%

22°

-

16

Juli

61%

25°

-

13

Augusti

59%

24°

-

13

September

52%

21°

-

13

Oktober

43%

15°

-

13

November

30%

-

15

December

27%

-

16