Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

-

12

Februari

44%

-

11

Mars

42%

12°

-

12

April

46%

16°

-

13

Maj

51%

21°

-

14

Juni

54%

25°

-

14

Juli

63%

28°

-

11

Augusti

63%

27°

-

11

September

57%

24°

-

11

Oktober

50%

19°

-

11

November

37%

13°

-

13

December

36%

-

12