Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

25°

-

9

Februari

59%

26°

-

6

Mars

66%

29°

-

5

April

54%

30°

-

7

Maj

56%

29°

-

15

Juni

48%

28°

-

22

Juli

49%

27°

-

21

Augusti

52%

28°

-

20

September

45%

28°

-

23

Oktober

50%

27°

-

21

November

50%

25°

-

13

December

55%

25°

-

11