Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

25°

-

9

Februari

58%

27°

-

6

Mars

67%

29°

-

5

April

56%

30°

-

6

Maj

59%

30°

-

15

Juni

50%

28°

-

21

Juli

51%

27°

-

21

Augusti

54%

28°

-

20

September

47%

28°

-

22

Oktober

50%

27°

-

20

November

50%

26°

-

13

December

54%

25°

-

11