Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

26°

-

13

Februari

54%

27°

-

9

Mars

63%

30°

-

7

April

57%

31°

-

6

Maj

63%

31°

-

10

Juni

52%

30°

-

19

Juli

50%

30°

-

21

Augusti

52%

30°

-

21

September

47%

30°

-

20

Oktober

49%

28°

-

18

November

45%

26°

-

16

December

49%

26°

-

14