Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

26°

-

9

Februari

69%

28°

-

6

Mars

74%

30°

-

5

April

68%

31°

-

7

Maj

64%

31°

-

15

Juni

56%

29°

-

21

Juli

55%

28°

-

20

Augusti

60%

28°

-

20

September

54%

29°

-

22

Oktober

57%

28°

-

21

November

58%

27°

-

13

December

62%

26°

-

11