Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

27°

27°

15

Februari

52%

28°

27°

10

Mars

60%

30°

27°

7

April

64%

32°

28°

6

Maj

65%

32°

29°

8

Juni

59%

32°

29°

16

Juli

56%

31°

29°

20

Augusti

57%

32°

29°

20

September

54%

32°

30°

18

Oktober

52%

30°

29°

18

November

51%

28°

28°

17

December

50%

27°

27°

15