Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

29°

-

12

Februari

64%

30°

-

8

Mars

72%

32°

-

5

April

71%

33°

-

5

Maj

70%

33°

-

10

Juni

59%

31°

-

17

Juli

54%

31°

-

18

Augusti

55%

31°

-

19

September

52%

31°

-

18

Oktober

54%

30°

-

18

November

54%

29°

-

15

December

57%

29°

-

13