Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

26°

27°

14

Februari

52%

28°

27°

10

Mars

61%

30°

27°

7

April

62%

31°

28°

6

Maj

64%

32°

29°

9

Juni

56%

31°

29°

18

Juli

54%

30°

29°

21

Augusti

54%

31°

30°

20

September

51%

31°

30°

19

Oktober

50%

29°

29°

18

November

48%

27°

28°

16

December

49%

26°

27°

15