Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

28°

27°

18

Februari

57%

28°

27°

12

Mars

58%

30°

27°

9

April

62%

31°

27°

6

Maj

60%

31°

28°

10

Juni

54%

31°

28°

16

Juli

53%

30°

28°

21

Augusti

54%

31°

29°

20

September

54%

31°

29°

18

Oktober

53%

30°

29°

22

November

52%

29°

28°

21

December

52%

28°

27°

19