Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

27°

27°

17

Februari

52%

28°

27°

11

Mars

59%

29°

27°

8

April

64%

31°

28°

6

Maj

64%

32°

28°

9

Juni

57%

31°

29°

15

Juli

54%

31°

29°

20

Augusti

54%

31°

29°

21

September

53%

31°

30°

19

Oktober

50%

29°

29°

19

November

50%

28°

28°

18

December

49%

27°

27°

17