Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

29°

-

24

Februari

60%

30°

-

15

Mars

58%

30°

-

15

April

56%

30°

-

17

Maj

50%

30°

-

25

Juni

47%

30°

-

21

Juli

56%

30°

-

27

Augusti

62%

31°

-

19

September

65%

32°

-

14

Oktober

65%

32°

-

14

November

62%

31°

-

17

December

55%

30°

-

23