Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

30°

28°

23

Februari

53%

30°

27°

19

Mars

58%

30°

28°

20

April

58%

30°

28°

19

Maj

56%

31°

28°

20

Juni

50%

31°

29°

17

Juli

40%

31°

29°

19

Augusti

37%

30°

29°

21

September

38%

31°

29°

19

Oktober

37%

31°

29°

22

November

39%

30°

29°

22

December

41%

30°

28°

23