Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

-

13

Februari

49%

-

13

Mars

49%

-

13

April

51%

12°

-

14

Maj

56%

17°

-

13

Juni

64%

21°

-

10

Juli

76%

24°

-

7

Augusti

74%

24°

-

8

September

69%

20°

-

7

Oktober

58%

14°

-

10

November

49%

-

13

December

43%

-

14