Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-

13

Februari

50%

-

13

Mars

50%

-

13

April

52%

12°

-

14

Maj

56%

17°

-

13

Juni

65%

21°

-

10

Juli

77%

24°

-

7

Augusti

76%

24°

-

8

September

70%

20°

-

7

Oktober

59%

14°

-

10

November

50%

-

13

December

45%

-

14