Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

-

12

Februari

56%

-

12

Mars

54%

11°

-

12

April

58%

16°

-

12

Maj

63%

21°

-

12

Juni

71%

26°

-

8

Juli

81%

29°

-

6

Augusti

80%

29°

-

6

September

74%

25°

-

6

Oktober

61%

18°

-

10

November

52%

12°

-

12

December

49%

-

13