Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-

12

Februari

55%

-

12

Mars

54%

12°

-

11

April

57%

17°

-

12

Maj

63%

22°

-

11

Juni

71%

26°

-

8

Juli

81%

29°

-

6

Augusti

80%

29°

-

6

September

74%

25°

-

6

Oktober

60%

18°

-

10

November

52%

13°

-

12

December

48%

-

13