Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-

11

Februari

55%

-

11

Mars

53%

10°

-

11

April

57%

15°

-

12

Maj

60%

20°

-

12

Juni

68%

25°

-

9

Juli

78%

28°

-

6

Augusti

77%

27°

-

6

September

73%

23°

-

6

Oktober

60%

17°

-

9

November

52%

11°

-

11

December

49%

-

12