Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

45%

-

13

Februari

47%

-

13

Mars

48%

-

13

April

50%

13°

-

13

Maj

55%

18°

-

13

Juni

64%

22°

-

10

Juli

75%

25°

-

7

Augusti

74%

25°

-

8

September

68%

21°

-

7

Oktober

57%

15°

-

10

November

48%

10°

-

13

December

41%

-

14