Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

41%

10°

14°

9

Februari

45%

11°

14°

9

Mars

53%

13°

14°

8

April

62%

17°

15°

8

Maj

71%

22°

18°

7

Juni

80%

26°

22°

4

Juli

89%

28°

25°

3

Augusti

87%

28°

25°

3

September

77%

25°

24°

3

Oktober

59%

20°

21°

7

November

49%

16°

18°

9

December

43%

12°

15°

10