Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

10

Februari

45%

-

10

Mars

48%

12°

-

10

April

56%

17°

-

10

Maj

61%

23°

-

11

Juni

70%

28°

-

7

Juli

78%

30°

-

5

Augusti

77%

30°

-

5

September

70%

26°

-

5

Oktober

54%

20°

-

9

November

47%

14°

-

11

December

42%

-

11