Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-

12

Februari

53%

-

12

Mars

54%

10°

-

12

April

57%

15°

-

12

Maj

62%

20°

-

11

Juni

72%

24°

-

8

Juli

83%

28°

-

5

Augusti

82%

27°

-

5

September

75%

24°

-

6

Oktober

61%

17°

-

10

November

52%

12°

-

12

December

48%

-

13