Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-

10

Februari

46%

-

10

Mars

48%

12°

-

10

April

56%

17°

-

11

Maj

61%

23°

-

11

Juni

70%

28°

-

8

Juli

77%

30°

-

5

Augusti

77%

30°

-

5

September

69%

26°

-

5

Oktober

54%

19°

-

9

November

47%

14°

-

11

December

42%

-

11