Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

12°

15°

10

Februari

47%

12°

15°

9

Mars

55%

14°

15°

8

April

63%

17°

16°

7

Maj

72%

22°

18°

4

Juni

85%

26°

21°

2

Juli

93%

27°

23°

2

Augusti

92%

27°

24°

2

September

84%

24°

23°

2

Oktober

65%

20°

21°

5

November

53%

17°

18°

8

December

45%

13°

16°

11