Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

-

11

Februari

58%

-

9

Mars

54%

11°

-

9

April

59%

16°

-

8

Maj

63%

22°

-

8

Juni

70%

26°

-

7

Juli

80%

29°

-

4

Augusti

80%

29°

-

5

September

75%

25°

-

4

Oktober

62%

19°

-

7

November

50%

14°

-

9

December

49%

-

11