Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

-

12

Februari

54%

-

10

Mars

52%

13°

-

10

April

58%

19°

-

10

Maj

63%

24°

-

10

Juni

66%

28°

-

8

Juli

77%

31°

-

5

Augusti

76%

30°

-

5

September

72%

27°

-

4

Oktober

60%

20°

-

7

November

46%

14°

-

10

December

44%

-

13