Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

12°

14°

9

Februari

45%

13°

14°

9

Mars

52%

14°

14°

8

April

62%

18°

15°

7

Maj

70%

23°

18°

5

Juni

81%

28°

21°

2

Juli

89%

30°

24°

2

Augusti

88%

29°

25°

2

September

80%

26°

24°

2

Oktober

62%

21°

21°

5

November

51%

17°

18°

8

December

43%

14°

16°

10