Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

11°

-

9

Februari

47%

12°

-

9

Mars

52%

14°

-

8

April

60%

19°

-

8

Maj

68%

24°

-

6

Juni

78%

29°

-

3

Juli

86%

31°

-

2

Augusti

86%

31°

-

2

September

78%

27°

-

2

Oktober

62%

21°

-

6

November

52%

17°

-

9

December

44%

13°

-

10