Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

13°

15°

8

Februari

46%

13°

14°

9

Mars

51%

15°

14°

8

April

60%

19°

16°

7

Maj

69%

24°

18°

5

Juni

79%

29°

22°

2

Juli

85%

31°

24°

1

Augusti

85%

31°

25°

2

September

78%

28°

24°

2

Oktober

62%

22°

22°

6

November

52%

18°

19°

8

December

44%

14°

16°

10