Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

-

12

Februari

55%

-

12

Mars

53%

10°

-

12

April

56%

15°

-

12

Maj

60%

20°

-

12

Juni

68%

24°

-

9

Juli

78%

27°

-

6

Augusti

77%

27°

-

7

September

72%

23°

-

7

Oktober

60%

17°

-

10

November

51%

11°

-

12

December

47%

-

13