Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

9

Februari

50%

-

8

Mars

48%

10°

-

8

April

54%

14°

-

8

Maj

57%

20°

-

9

Juni

64%

24°

-

7

Juli

73%

27°

-

5

Augusti

74%

27°

-

5

September

70%

23°

-

4

Oktober

58%

17°

-

6

November

46%

11°

-

8

December

42%

-

10