Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

44%

-

11

Februari

47%

10°

-

11

Mars

48%

13°

-

10

April

56%

18°

-

11

Maj

61%

23°

-

11

Juni

70%

28°

-

8

Juli

77%

31°

-

5

Augusti

77%

30°

-

5

September

70%

26°

-

5

Oktober

55%

20°

-

9

November

47%

14°

-

11

December

42%

-

12