Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

50%

-

12

Februari

54%

-

12

Mars

52%

10°

-

12

April

56%

15°

-

12

Maj

60%

20°

-

12

Juni

67%

24°

-

9

Juli

77%

27°

-

7

Augusti

76%

27°

-

7

September

72%

23°

-

6

Oktober

60%

17°

-

9

November

51%

11°

-

12

December

46%

-

13