Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

14

Februari

44%

-

13

Mars

46%

12°

-

13

April

51%

16°

-

13

Maj

58%

21°

-

11

Juni

68%

25°

-

8

Juli

80%

29°

-

5

Augusti

76%

28°

-

6

September

68%

24°

-

7

Oktober

57%

18°

-

10

November

45%

13°

-

14

December

38%

-

15