Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

13

Februari

44%

-

13

Mars

47%

11°

-

13

April

50%

16°

-

13

Maj

58%

21°

-

11

Juni

67%

25°

-

8

Juli

79%

28°

-

6

Augusti

76%

28°

-

7

September

68%

24°

-

7

Oktober

57%

18°

-

10

November

45%

12°

-

13

December

38%

-

15