Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

42%

-

14

Februari

43%

-

13

Mars

45%

10°

-

13

April

49%

15°

-

13

Maj

57%

20°

-

12

Juni

66%

24°

-

9

Juli

78%

27°

-

6

Augusti

75%

27°

-

7

September

67%

23°

-

7

Oktober

56%

17°

-

10

November

45%

12°

-

14

December

38%

-

15