Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-

13

Februari

50%

-

13

Mars

52%

11°

-

13

April

54%

15°

-

13

Maj

61%

20°

-

11

Juni

71%

25°

-

7

Juli

83%

28°

-

5

Augusti

80%

28°

-

6

September

73%

24°

-

6

Oktober

61%

18°

-

10

November

50%

13°

-

13

December

45%

-

15