Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

-

13

Februari

51%

-

13

Mars

51%

-

13

April

52%

13°

-

13

Maj

58%

18°

-

12

Juni

67%

22°

-

9

Juli

79%

25°

-

6

Augusti

77%

25°

-

7

September

71%

21°

-

7

Oktober

60%

15°

-

10

November

50%

10°

-

13

December

46%

-

14