Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

-

13

Februari

45%

-

13

Mars

48%

10°

-

13

April

51%

15°

-

13

Maj

58%

20°

-

12

Juni

67%

24°

-

9

Juli

78%

28°

-

6

Augusti

75%

27°

-

7

September

68%

23°

-

7

Oktober

57%

17°

-

10

November

46%

12°

-

13

December

40%

-

14